Премини на содржината

Авторски права

Оваа веб-страница е сопственост на ЖФК ЏИ-ЏИ Скопје. Сите права се задржани. Секое копирање на дел или целосна репродукција на нашите содржини е забранета, освен во следниве случаи:

  • можете да ги печатите или да ги снимате на дискови нашите содржини само за лична употреба;
  • можете да ги копирате нашите содржини за лична употреба од трети лица само доколку го наведете веб-сајтот како извор на материјалите.

Во никој случај не смеете да ги копирате ниту да ги користите овие содржини без претходна пишана дозвола. Нивната репродукција е исто така забранета на веб-сајтови различни од ЖФК ЏИ-ЏИ Скопје како и други медиуми за електронска дифузија на информации.